977 326 149

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

 

Textos Legals Versió 1 07-2017

 

3.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable
del tractament
Dades de contacte
del responsable
JOSÉ CARLOS RAMÍREZ GARCÍA
C/ Sant Joan, 2 2º 1ª – 43201 REUS,
Tel. 977 32 61 49 abogadosramirezgarcia.com
Dades de contacte del DPO
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió.
Legitimació de la cessió No es preveu cap cessió.
Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets Quins drets te? Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves
Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.
En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a josecarlosramirez@abogadosramirezgarcia.com. Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’Agència: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Sol·licitar-nos un model: josecarlosramirez@abogadosramirezgarcia.com.
Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 


 

3.1 Formulari 1 – CONTACTE
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Informació addicional General +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

Finalitats detallades Recollida de les dades per atendre les seves consultes.
Legitimació Consentiment de l’interessat.

 


 

3.2 Formulario 2 – BLOG
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Información adicional)
Informació addicional General +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

Finalitats detallades Recollida de les dades per atendre les seves consultes, permetre que els seus comentaris (que són exclusivament seus i no de JOSÉ CARLOS RAMÍREZ GARCÍA) siguin publicats al bloc, tenint en compte que JOSÉ CARLOS RAMÍREZ GARCÍA, es reserva el dret de moderar i / o esborrar qualsevol comentari que siguin inadequats, o bé que el seu redactat inclogui insults i / o comentaris fora de lloc.
Legitimació Consentiment de l’interessat.

 


 

4.1 Formulari 1 -ALTA NEWSLETTER
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Información adicional)
Informació addicional General +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

 

Finalitats detallades L’enviament d’informació periòdica de les nostres activitats i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Enviament de butlletins i comunicacions comercials Les dades dels clients, podran ser utilitzats per a l’enviament de butlletins (Newsletters) digitals o en paper, informant sobre ofertes o fets relacionats amb l’empresa.